Marnix Klerken

Marnix Klerken

Arbeidsdeskundige, Coördinator en Fysieke Trainer

Sinds mei 1998 is Marnix werkzaam voor ICM-fysio als algemeen fysiotherapeut. Omdat hij in toenemende mate te maken kreeg met patiënten die vanwege klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat problemen hadden met de uitoefening van hun werk, is hij zich meer hierop gaan richten. Arbeidsgebonden aandoeningen, al dan niet veroorzaakt door factoren in het werk, maar in ieder geval met een invloed op het uitvoeren van de werkzaamheden van de patiënt, is hij steeds interessanter gaan vinden. Om deze reden is hij in september 2001 gestart aan de opleiding Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Zijn afstudeerrichting was Arbeid & Gezondheid. Omdat hij in deze opleiding de aansluiting naar de praktijk miste is hij in 2004 de studie Arbeidsdeskundige gaan doen. Dit heeft hij in augustus 2007 afgerond. Sindsdien is Marnix werkzaam als Arbeidsdeskundige voor Integrated Care Limburg. Hij werkt niet alleen bij ICL vestiging Maastricht en Parkstad, maar is ook actief als arbeidsdeskundige voor de arbeidspoli in het Atrium Heerlen. Hier is hij werkzaam vanuit een samenwerkingsverband dat ICL heeft met Adelante.