Over ICL

Multidisciplinair gezondheidscentrum

Integrated Care Limburg (ICL) zijn multidisciplinaire gezondheidscentra voor arbeid en gezondheid. Het team van ICL bestaat uit verschillende specialisten die cliënten op een integrale en multifactoriële wijze benaderen. Multifactorieel omdat problemen nooit geïsoliseerd zijn, maar altijd in de context van het algehele functioneren in werk en het dagelijkse leven. De nauwe samenwerking tussen de specialisten waarborgt een zeer effectieve aanpak.


  

 
Samen aan het werk

Werkgevers en werknemers hebben samen een inspanningsverplichting om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen en re-integratie te bevorderen. Het behoud of het vergroten van de arbeidscapaciteit van werknemers is het doel. Om dit te bereiken kunnen zaken als arbeidsre-integratie, sociale re-integratie, reconditionering, werkplekonderzoek- en aanpassing en bedrijfscoaching noodzakelijk zijn. ICM is daarin een belangrijke, onafhankelijke partner. We zijn niet gebonden aan welke re-integratieonderneming dan ook.

Visie

Het ICL-concept

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een multidisciplinaire benadering van cliënten met (chronische) klachten aan het houdings- en beweegapparaat van belang is om deze problemen effectief en efficiënt te kunnen diagnosticeren, behandelen en evalueren.

Het ICL-concept is daarom gericht op een actieve en integrale aanpak waarin de verantwoordelijkheid van de cliënt centraal staat. Hij wordt gestimuleerd mee te denken over de oorzaak en de aanpal van het gezondheidsprobleem. Deze strategie zorgt voor bewustwording van inadequaat gedrag op fysiek, psychisch, sociaal-maatschappelijk en arbeidsmatig terrein en de noodzakelijke gedragdverandering. Adequate zorg voorkomt dat klachten terugkeren.

ICL richt zich vooral op de bedrijfsgezondheidszorg. Bedrijfsartsen, re-integratiebedrijven en arbodiensten zijn belangrijke verwijzers. Maar werkgevers en werknemers kunnen ons zelf ook een opdracht geven. ICL brengt mensen weer in beweging met behulp van fysieke reconditioneringsprogramma's, psychologische en mentale coachingsgesprekken en arbeidsgerelateerde training en advisering.

Wat ons onderscheidt van de rest

  • Een persoonlijke benadering
  • Een systematische gedragsmatige aanpak
  • Een verantwoorde en gestandaardiseerde rapportage aan de opdrachtgever
  • Een dynamisch en gemotiveerd team van professionele hulpverleners