Rehabilitatie

voorkom en/of verhelp (werk)uitval

Sociaal, geestelijk, lichamelijk

Het rehabilitatieprogramma van ICM wordt ingezet als er sprake is van werkuitval. Beperkingen die iemand ondervindt in zijn of haar functioneren kunnen het gevolg zijn van zowel psychische en sociale als van fysieke problemen. In het rehabilitatieconcept van ICM beschouwen we de cliënt als een psychosociale-somatische eenheid, dat wil zeggen dat we aan de slag gaan met alle drie de aspecten. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. ICM werkt met een multidisciplinair team dat in oplossingen denkt. Met behulp van gedragsveranderingen wordt de zelfredzaamheid vergroot en kunnen de beperkingen verholpen worden. De cliënt leert aan zijn gezondheid te werken en deze op peil te houden.

Professionals

Het rehabilitatieteam van ICM bestaat uit een aantal professionals: de fysieke trainers, de psychosociale trainers, de voedingsdeskundige, de arbeidsdeskundige en de fysiotherapeut. Samen draagt het team er zorg voor dat er zowel integraal als op mono- of multidisciplinaire wijze oplossingen aangedragen en uitgewerkt worden.

Ritme

Door wekelijks een vast aantal trainingen bij te wonen, komt de cliënt weer in een ritme en kunnen sociale contacten weer worden opgepakt. We werken met kleine groepen van maximaal tien mensen, die elkaar kunnen stimuleren, motiveren en ondersteunen indien nodig.