Bij ICL kunnen mensen met een AG, arbeidsongeschiktheidsuitkering (waaronder WIA-, WGA-, WAO-, Wajong-  of WAZ-uitkering) of een ZW, ziektewetuitkering, terecht via UWV voor het 'Werkfit maken' programma.

 

Werkfit maken 

De re-integratiedienst 'Werkfit maken' wordt door het UWV bij ICL ingezet om jou zodanig te versterken (fysiek en psychosociaal) dat na het succesvol beëindigen van deze re-integratiedienst een terugkeer binnen de arbeidsmarkt mogelijk is.

Deze werkhervatting kan eventueel vooraf worden gegaan middels een scholing, als deze geïndiceerd is. De indicatie voor de scholing is voorbehouden aan het UWV.

Bij het 'Werkfit maken' programma gaat het erom dat jou fysieke en mogelijk ook psychosociale belastbaarheid dermate verhoogd wordt, dat (betaald) werk weer mogelijk wordt.

  

Doel

De afstand tot de arbeidsmarkt voor de kandidaat zodanig verkleinen om vervolgens deel te nemen aan re-integratie gerichte activiteiten.

     

Het traject 'Werkfit maken'

Binnen het traject 'Werkfit maken' gaan we met je aan de slag om de fysieke en psychosociale belastbaarheid te verhogen. Aansluitend bekijken we je huidige plek binnen de arbeidsmarkt en hoe we deze gezamenlijk kunnen verbeteren. Met een persoonlijk coördinator binnen het traject, ga je allereerst een intakegesprek aan. Samen met de persoonlijke begeleider, bespreek jij hoe het re-integratieplan 'Werkfit maken', uitgevoerd gaat worden. Vooraf geven we inzicht hoe je programma eruit gaat zien, maken afspraken, kiezen we dagen en tijden waarop je fysiek komt trainen en worden er individuele gesprekken met de psychosociale trainer ingepland. Dit alles om het voor jou zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk te maken. 

      

Binnen het 'Werkfit maken' programma, onderscheiden we een drietal hoofdactiviteiten, die naar gelang de individuele behoefte ingevuld worden:

1. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit:

- leren de fysieke en psychosociale weerbaarheid te verhogen;

- je persoonlijke effectiviteit verbeteren;

- om leren gaan met en leren accepteren van belemmeringen/beperkingen;

- assertiviteitstraining;

- en empowerment.

   

2. Versterken van de werknemersvaardigheden:

- ritme en structuur opbouwen (arbeidsritme)

- leren onder leiding en toezicht te werken;

- en leren taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

      

3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen:

- ondersteuning bieden bij het krijgen van een realistische kijk op je  

capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt;

- loopbaan coaching;

- ondersteuning bij het vinden van een zoekrichting die past bij je opleiding,

interesses, affiniteiten en werkervaring;

- netwerken en

- beroepenoriëntatie.

 

Fysiek trainen

Binnen het 'Werkfit maken' programma ga je bij ICL fysiek trainen. Dit doe je aan de hand van een op maat gemaakt persoonlijk programma. Iedereen is anders, heeft andere belemmeringen/beperkingen, wensen en behoeften, waardoor een op maat gemaakt en persoonlijk programma essentieel is. Het trainingsprogramma wordt tijdens de duur van jou programma meerdere malen aangepast om je gemotiveerd en uitgedaagd te houden, altijd rekening houdend met je fysieke belastbaarheid. Individueel en op maat!

   

Onze fysieke en psychosociale trainingen worden zowel in Maastricht als in Parkstad georganiseerd. De fysieke trainingen zijn op vaste dagen en vaste tijden wat helpt om een bepaald ritme te realiseren. Je sport altijd onder begeleiding van een vaste fysieke trainer en in een groep van maximaal 10 deelnemers per keer. Iedere fysieke training duurt 90 minuten. De groep bestaat uit mensen die een soortgelijk programma als jou volgen, waardoor je contact krijgt met mensen die zich in een soortgelijke situatie als jou bevinden. Er wordt altijd samen met de andere sporters afgesloten met een kop koffie of thee aan een lange tafel waardoor je in gesprek komt met je collega-sporters.

   

Psychosociale trainen

Tijdens het 'Werkfit maken' programma ga je mogelijk ook in gesprek met een psychosociaal trainer, indien nodig of gewenst. Aan de hand van jouw persoonlijke werkplan of plan van aanpak wordt een aantal individuele gesprekken ingepland. De gesprekken worden altijd zoveel mogelijk rondom je fysieke trainingen ingepland, zodat het voor jou zo efficiënt mogelijk qua tijd wordt gemaakt.

   

De gesprekken die je gaat voeren binnen de psychosociale training duren 60 minuten per keer en zijn op individuele basis. Binnen de psychosociale trainingen ga jij met je persoonlijke begeleider aan de slag om, leren omgaan met belemmeringen, het accepteren van beperkingen, verhogen mentale belastbaarheid en zal er gezamenlijk gekeken worden naar je mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt.

          

Tot ziens bij ICL!

Wil jij meer informatie over het 'Werkfit programma' of wil je eens op een oriënterend gesprek bij ons komen? Dat kan! Je kunt contact met ons opnemen via 043-3030040 of via info@iclimburg.nl.