Arbeidsdeskundig advies

Specialist in mens, werk en inkomen

Als bij iemand medische beperkingen zijn vastgesteld, kan de arbeidsdeskundige van ICM hem of haar begeleiden bij het geschikt maken van de werkplek, of bij het zoeken naar geschikt werk. In een sociaal-maatschappelijk re-integratietraject denkt hij mee over zaken als arbeidsomstandigheden en inrichting van een werkplek. De arbeidsdeskundige adviseert werknemer en werkgever over de toepassing van wet- en regelgeving, over re-integratiemogelijkheden en over voorzieningen.

Re-integratie op maat

De arbeidsdeskundige analyseert en beoordeelt de situatie en doet op basis daarvan een re-integratievoorstel. Hij werkt nauw samen met andere betrokkenen in de organisatie van de cliënt. Een heldere rapportage geeft antwoord op de vragen die van toepassing zijn. Het zoeken naar mogelijkheden en naar de juiste balans tussen belasting en belastbaarheid zijn voor de ICM-arbeidsdeskundige een belangrijke leidraad.

ICM detacheert

Als in een organisatie grotere of terugkerende vragen spelen rondom arbeidsomstandigheden, kan er ook een beroep gedaan worden op de arbeidsdeskundigen van ICM. We kunnen bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige in uw organisatie detacheren. Hij kan ook zitting nemen in het Sociaal Medisch Team of Multi Disciplinair Overleg in uw organisatie. Bovendien kan hij worden ingezet in een reconditioneringstraject. Hierin staat de koppeling tussen fysieke en psychosociale rehabilitatie enerzijds, en de daadwerkelijke werkhervatting anderzijds centraal. Uitgewerkt in een integrale en multidisciplinaire maatwerkaanpak.

Kwaliteit verzekerd

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid staan bij ICM hoog in het vaandel. Net als integriteit en vertrouwelijkheid. De ICM-arbeidsdeskundige is geregistreerd bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen en is bovendien gecertificeerd via Hobeon-SKO. Kwaliteit is dus gewaarborgd! De ICM-arbeidsdeskundige onderhoudt en ontwikkelt zijn kennis niet alleen door cursussen te volgen en symposia te bezoeken maar ook door Onderlinge Toetsing.