2e spoor en outplacement

Het zoeken van passend werk voor de medewerker

Integrated Care Limburg (ICL) is een multidisciplinair gezondheidscentrum dat zich richt op de preventie en de behandeling van verzuim van fysieke, psychische en arbeidsgerichte klachten door het inzetten van Medische Preventietrainingen en Rehabilitatietrainingen. Daarnaast richt ICL zich op de re-integratie van werknemers bij langdurig verzuim in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (1e en 2e spoor) en het begeleiden van werknemers buiten de organisatie.

    

                                                            

De re-integratiecoach adviseert werkgever en werknemer over het 2e spoor traject, met inzicht in de FML, de verhouding tussen belasting en belastbaarheid en overige relevante informatie. De re-integratiecoach gaat samen met de werknemer aan de slag om ander passend werk te vinden. Werkgevers wordt aangeraden zo vroeg mogelijk met de begeleiding te starten en deze tot einde wachttijd (104 weken) uit te voeren. Werkgever en werknemer worden geïnformeerd over de werkwijze van ICL.

Nadat een werknemer door werkgever is aangemeld voor een 2e spoor traject, en de offerte ondertekend geretourneerd is, volgt een kennismakings- uitgebreide diagnose / analysegesprek met de re-integratiecoach. Van belang is de klik tussen werknemer en re-integratiecoach en de vertrouwensrelatie die gedurende het traject wordt opgebouwd. Essentiële informatie wordt uitgewisseld en mede op basis van aangeleverde gegevens wordt een plan van aanpak opgesteld. Doelen worden benoemd, alsmede de mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt. Kortom een geheel individueel begeleidingstraject, waarbij maatwerk en kwaliteit voorop en de medewerker centraal staat.

       

          

1e Fase (persoonlijke oriëntatie):

Een van de uitgangspunten daarbij is dat iemand pas in beweging komt als hij verwacht dat het hem iets oplevert, het zogeheten verwachte positieve resultaat. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat iemand pas iets gaat doen als hij verwacht dat hij het ook kan.

 

 2e Fase (het scheppen van een realistisch arbeidsmarktperspectief):

Nadat geschikte functies zijn benoemd, rekening houdend met de beperkingen van de medewerker, wordt gestart met een actieve arbeidsmarktbenadering. Een CV wordt opgesteld of ge-updated en diverse vacaturesites benaderd. Vacatures worden besproken / geanalyseerd met betrekking tot de mogelijkheden van de medewerker.

 

3e Fase (toespitsen sollicitatievaardigheden en arbeidsbenadering):

Werknemer kan na het doorlopen van deze fase zelfstandig solliciteren. Onder begeleiding van re-integratiecoach wordt de werknemer voorbereid op sollicitatiegesprekken. Het inzetten van een werkervaringsplek kan gerealiseerd worden met onder andere als doel werkervaring op te doen, te wennen aan het werkritme, de mogelijkheid voor werknemer om de kwaliteit te tonen en het verkrijgen van een positieve werkhouding.

 

4e Fase (werk en nazorg):

De re-integratiecoach biedt ondersteuning bij arbeids- of detacheringscontract bij nieuwe werkgever. De medewerker wordt begeleid bij de nieuwe werkgever.

Overige informatie:

ICL heeft een breed netwerk aan bedrijven en personen, kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot Wet Verbetering Poortwachter. De re-integratiecoach heeft ruime ervaring in re-integratiebranche en persoonlijke contacten met UWV (verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en werkcoaches). Aantal bijeenkomsten met werknemer: 2 keer per maand, voortgangsrapportage 1 keer per 8 weken gevolgd door eindrapportage en eindgesprek.